Ważność dokumentów po ślubie, czyli gdzie i kiedy się zgłosić, ile zapłacisz, czas oczekiwania, wskazówki. Sprawdź aktualny spis na rok 2020[1].


Dowód osobisty


Ile czasu na wymianę dowodu po ślubie?

Wymiana dowodu po ślubie powinna nastąpić niezwłocznie, mimo że dokument traci ważność dopiero po 4 miesiącach od zmiany danych (w przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia). Formularz o wydanie nowego należy wypełnić najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności. Od 4.03.2019 wydawany jest e-dowód (dowiedz się więcej), czyli dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Dzięki niemu na niektórych lotniskach można korzystać z automatycznych bramek granicznych.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Osobiście w dowolnym urzędzie miasta i gminy na terenie Polski niezależnie od zameldowania lub przez internet, jeżeli posiadasz profil zaufany w bezpłatnej Elektronicznej Platformie Usług Administracji (ePUAP)[2] lub e-dowód. Jak krok po kroku wymienić dowód, wysyłając zgłoszenie online w serwisie Ministerstwa Cyfryzacji.

Jaki jest koszt?

Dowód osobisty wyrabiany jest bezpłatnie.

Jaki jest czas oczekiwania na nowy dowód?

Do 30 dni (w szczególnych przypadkach czas może się wydłużyć). Czy dokument jest już gotowy możesz sprawdzić tutaj.

Co przygotować?

 • Wydrukowany i wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego.[3] Formularz otrzymasz również w urzędzie. Jeśli chcesz mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, zaznacz to we wniosku (jest on tak samo ważny jak podpis własnoręczny).
 • Dotychczas używany dowód osobisty.
 • Aktualne, kolorowe zdjęcie, odpowiednie do dokumentu, na papierze fotograficznym o wymiarach 35 mm x 45 mm, kiedy składasz wniosek w urzędzie. Jeżeli korzystasz z ePUAP: zdjęcie w formie elektronicznej; rozdzielczość minimalna: 492 x 610 pikseli, wielkość maksymalna: 2,5 MB.

Gdzie i kto może odebrać nowy dowód?

Po dokument należy zgłosić się osobiście do urzędu, który przyjął wniosek. Do odbioru konieczne jest zabranie ze sobą dotychczas używanego dowodu. W trakcie wizyty w urzędzie do e-dowodu otrzymujemy kod PUK, ustalane są też kody PIN (do logowania i podpisu osobistego), ale czynność tę można wykonać także w innym terminie w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

O czym pamiętać?

Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mieszkający w granicach kraju ma obowiązek posiadać ważny i aktualny dowód osobisty. Osoby mieszkające poza ojczyzną mają jedynie takie prawo. Jeżeli po ślubie zostajesz przy swoim nazwisku, ale zmienia się Twój adres zameldowania, nie musisz składać wniosku o wydanie nowego dokumentu (zmiany od marca 2015).Paszport


Ile czasu na wymianę paszportu po ślubie?

Formularz o wydanie nowego dokumentu należy złożyć jak najszybciej, nie później jednak niż 30 dni od daty sporządzenia aktu małżeństwa (jeżeli stan cywilny zmieniliście przed konsulem/organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa). Ważność paszportu po ślubie? Jeżeli mieszkasz w Polsce dokument zostaje unieważniony po upływie 60 dni (jeżeli wcześniej nie złożyłeś wniosku).

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Osobiście (podczas wizyty urzędnik pobiera odciski palców) w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju albo w polskim konsulacie, jeśli mieszkasz za granicą.

Jaki jest koszt?

Wyrobienie nowego paszportu kosztuje 140 zł. Gdy wymieniasz dokument przed upływem jego ważności – z powodu zmiany nazwiska po ślubie –przysługuje ci jednak zniżka. Aby dowiedzieć się, o ile mniej zapłacisz, skontaktuj się z wybranym punktem paszportowym/konsulatem. Być może należy Ci się również 50% ulga (np. jeśli jesteś studentem; na podstawie legitymacji). Gdy przysługuje Ci i ulga, i zniżka – zsumuj je.

Mieszkasz na stałe za granicą i to tam będziesz wyrabiać nowy dokument? Informację o wysokości opłaty za paszport znajdziesz na stronie polskiego konsulatu kraju, w którym chcesz uzyskać nowy identyfikator (spis tutaj). Udaj się do urzędu wojewódzkiego/konsulatu lub zadzwoń i zapytaj, jak możesz dokonać opłaty.

Co przygotować?

 • Jedno kolorowe zdjęcie w formacie 35 mm x 45 mm — musi być aktualne, czyli wykonane nie później niż pół roku przed złożeniem wniosku.
 • Dowód opłaty za paszport.
 • Dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi.
 • Ważny paszport, którego obecnie używasz.
 • Skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa — jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.
 • Dowód wniesienia opłaty.

Jaki jest czas oczekiwania na nowy paszport?

Do 30 dni (niekiedy dłużej). Pracownik poda dokładną datę odbioru. Czasami paszport jest gotowy wcześniej. Taką informację uzyskasz tutaj lub dzwoniąc do danego urzędu i powołując się na numer sprawy widoczny na potwierdzeniu złożenia wniosku.

Gdzie i kto może odebrać nowy paszport?

Osoba, która złożyła formularz musi się zgłosić osobiście do punktu, w którym przyjęto wniosek. Powinna zabrać ze sobą „stary” paszport, który podczas wizyty zostanie anulowany.

O czym pamiętać?

Jeśli na stałe przebywasz za granicą, na wypełnienie wniosku o wydanie nowego paszportu masz 90 dni. Ważność straci on po 4 miesiącach od sporządzenia aktu małżeństwa. Jeżeli w dniu wystawienia aktu małżeństwa nie masz ważnego paszportu, konieczność wyrobienia nowego Cię nie obowiązuje. Nie drukuj dostępnych w internecie wniosków o wydanie nowego paszportu – otrzymasz je w urzędzie/konsulacie.


SPRAWDŹ, KTO POWINIEN OPŁACIĆ ZAIKS NA WESELU


Prawo jazdy


Ile czasu na wymianę prawa jazdy po ślubie?

Dokument należy wymienić jak najszybciej, tj. w ciągu 30 dni od zmiany.

Jaki jest koszt?

By uzyskać nowe prawo jazdy konieczne jest wniesienie opłaty w wysokości 100,50 zł. Metoda płatności zależy od urzędu/starostwa. Dowiedz się, czy możesz zapłacić w kasie urzędu, wykonać przelew na konto albo poprzez stronę info-car.pl.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy należy złożyć w urzędzie miasta odpowiadającemu miejscu, w którym jesteśmy zameldowani – jeżeli to jednocześnie miasto powiatowe. Jeżeli nie, należy zgłosić się do starostwa. Zameldowani w Warszawie, aby otrzymać nowe prawo jazdy muszą udać się do urzędu swojej dzielnicy. Wypełniony formularz można złożyć osobiście, wysyłając pocztą, a także upoważniając np. kogoś z rodziny (szczegóły na temat odpłatnego pełnomocnictwa w urzędzie/starostwie).

Co przygotować?

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy (możesz go wypełnić w domu lub w urzędzie; sprawdź jak uzupełnić wniosek prawidłowo).
 • Aktualne zdjęcie odpowiednie do prawa jazdy.
 • Dowód osobisty/paszport.
 • Prawo jazdy używane dotychczas.
 • Dowód wniesienia opłaty.
 • Opcjonalnie – orzeczenie lekarskie (jeśli Twoje badania lekarskie i psychologiczne uprawniające do prowadzenia pojazdów wkrótce wygasają, musisz je odnowić).

Jaki jest czas oczekiwania na nowe prawo jazdy?

Zwykle do 9 dni roboczych od złożenia wniosku, choć czas odbioru może się nieco wydłużyć. Czy dokument jest już gotowy, sprawdzisz tutaj lub tutaj, wpisując PESEL, imię i nazwisko.

Gdzie i kto może odebrać nowe prawo jazdy?

Prawo jazdy odbieramy osobiście lub robi to za nas pełnomocnik. Po zaznaczeniu odpowiedniej rubryki we wniosku można również otrzymać dokument pocztą.

O czym pamiętać?

Twoje badania lekarskie są ważne tak długo, jak długo ważne są Twoje uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane bezterminowo, badania również nie ulegną przedawnieniu. Nowy dokument zostanie już jednak wystawiony tylko na 15 lat (zmiany od 19.01.2013 r.), po tym czasie ponownie będziesz musiał go zaktualizować (bez nowych badań ani zdawania na nowo kursu!). W szczególnych przypadkach, np. gdy kierujący ma wadę wzroku, dokument może być wystawiony na krótszy okres i konieczna będzie kontrolna wizyta u lekarza (mimo że badania były bezterminowe). Koszt badań jest stałą opłatą i wynosi 200 zł[4]. Jeżeli po ślubie zmieniasz nazwisko, a dopiero za jakiś czas przeprowadzisz się np. do wspólnego domu i zmieni się Twój adres zameldowania, ponownie zobowiązany będziesz do wymiany dokumentu.


Dowód rejestracyjny


Ile czasu na wymianę dowodu rejestracyjnego po ślubie?

Zmianę należy zgłosić niezwłocznie w ciągu 30 dni od daty wystawienia aktu małżeństwa.

Jaki jest koszt?

54,50 zł zapłacimy za wymianę dowodu rejestracyjnego. Do kwoty należy doliczyć 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa, gdy inna osoba ma dokonać zgłoszenia za nas. Wydanie pozwolenia czasowego na użytkowanie pojazdu to koszt 19 zł.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wypełniony formularz musi zostać złożony w miejscu rejestracji pojazdu. Warszawiacy powinni się zgłosić do urzędu dzielnicy, pozostałe osoby do urzędu miasta/starostwa.

Co przygotować?

 • Wniosek właściciela o wydanie dowodu rejestracyjnego (można go wypełnić również w urzędzie).
 • Używany dotychczas dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Kartę pojazdu (o ile była wydana).
 • Aktualne ubezpieczenie OC.
 • Dokument potwierdzający zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (akt małżeństwa).
 • Pełnomocnictwo (w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy; jeżeli pełnomocnikiem ma być żona, mąż czy rodzeństwo, przygotowanie upoważnienia być może nie będzie konieczne – dopytaj o tę kwestię w urzędzie).
 • Dowód osobisty/inny dokument ze zdjęciem, który potwierdzi tożsamość, gdy właścicielem pojazdu jest osoba fizyczna, lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ew. zaświadczenie z CEiDG o założeniu działalności), jeżeli auto zarejestrowane jest na Twoją firmę.
 • Dowód wniesienia opłaty.

Gdzie i kto może odebrać nowy dowód rejestracyjny?

Odebrać nowy dowód rejestracyjny może osoba składająca wniosek lub pełnomocnik. Należy udać się do miejsca, w którym rozpatrywano sprawę.

O czym pamiętać?

Kiedy jesteśmy jednym ze współwłaścicieli auta podczas wizyty w urzędzie obecni muszą być wszyscy współwłaściciele, chyba że udzielą nam pisemnego pełnomocnictwa. Zmianę danych musisz zgłosić także u ubezpieczyciela pojazdu. Zmieniasz i nazwisko, i miejsce zameldowania? Wówczas zobowiązany jesteś wymienić także tablice rejestacyjne. Co należy zrobić i jakie dokumenty przygotować przeczytasz np. tutaj.


DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU


Pamiętaj!

Zmian musisz dokonać również w książeczce wojskowej, jeśli taką posiadasz.

Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do spełniania wojskowego obowiązku meldunkowego, polegającego na zgłaszaniu wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) albo właściwym organom wojskowym zmian miejsca pobytu (zamieszkania), imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu[5]. 1. Aktualny spis na rok 2020 stworzony na podstawie wiadomości z urzędów i serwisu Ministerstwa Cyfryzacji obywatel.gov.pl. Ostatnia aktualizacja artykułu 21.01.2020 r. ↩︎

 2. Przez ePUAP możesz załatwić wiele spraw w różnych urzędach, tj. sprawdzać na bieżąco statusy spraw i wniosków, odbierać i wysyłać urzędową korespondencję. Zaufany profil stworzysz od razu, ale musisz go potwierdzić. Do wyboru są dwie opcje: poprzez osobistą wizytę w najbliższym punkcie zajmującym się ePUAP (w ciągu 14 dni) albo poprzez bankowość internetową (logując się do swojego konta – wówczas otrzymujesz dostęp natychmiast). ↩︎

 3. Aktualny wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego/prawa jazdy do pobrania zawsze na http://obywatel.gov.pl. ↩︎

 4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców § 13, pkt. 1 i 2. ↩︎

 5. Na podstawie http://chorzow.wku.wp.mil.pl/pl/857.html. ↩︎