Podatek od prezentów ślubnych – kiedy nie zapłacimy, co z kwotą otrzymaną od rodziców i rodzeństwa. Przykłady i wyjaśnienie, co zrobić, by nie podpaść skarbówce.[1]


Pieniądze zebrane na weselu to prezent dla młodej pary, ale w świetle prawa darowizna, czyli nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści kosztem majątku darczyńcy[2]. W skrócie – pieniądze z kopert poprawiają sytuację finansową nowożeńców; zostają przekazane dobrowolnie przez osoby trzecie bez wykonania w zamian za to, na przykład, pracy. Dlatego też świeżo upieczeni małżonkowie powinni zapłacić podatek od darowizny, ponieważ wzbogacili się. Są jednak od tego wyjątki.


Podatek od prezentu ślubnego. Kiedy nie zapłacę?

Gdy zebrana podczas wesela suma od jednej osoby nie przekroczy ustalonego odgórnie limitu młoda para nie musi oddawać części zgromadzonej kwoty Urzędowi Skarbowemu. Należy pamiętać, że wszystkie pieniądze (ale też inne wartościowe prezenty) otrzymane w ciągu 5 lat od danej osoby, sumują się. Kwota darowizny wolnej od opodatkowania zależna jest od stopnia pokrewieństwa nowożeńców z obdarowującymi (gośćmi). Wyróżniamy III grupy podatkowe.


I grupa podatkowa

Jeżeli w prezencie ślubnym otrzymamy więcej, niż 9 637 PLN od każdej z wymienionych na ilustracji (patrz niżej) bliskich, zobowiązani jesteśmy do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym.

I grupa podatkowa. Podatek od darowziny
1. Na ilustracji przedstawiono I grupę podatkową.


II grupa podatkowa

Podatek od kopert weselnych musimy zapłacić także po przekroczeniu 7 276 PLN. Do tej kwoty wliczane są pieniądze otrzymane od innych niż w I grupie członów rodziny i osób z nimi spokrewnionych (szczegóły na grafice poniżej).

II grupa podatkowa. Pieniądze z wesela a podatek
2. Na ilustracji przedstawiono II grupę podatkową.


III grupa podatkowa

Pieniądze zebrane na weselu od osób niespokrewnionych (przykłady niżej) są wolne od podatku, dopóki nie przekroczą 4 902 PLN/os.

III grupa podatkowa. Podatek od prezentów weselnych
3. Na ilustracji przedstawiono III grupę podatkową.


Przykład

Jeżeli więc w ciągu ostatnich 5 lat otrzymaliśmy 2 tysiące złotych w ramach pomocy w organizacji ślubu od niespokrewnionej chrzestnej, a kolejno w kopercie podczas wesela – 3 tysiące złotych, mamy obowiązek zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym, ponieważ przekroczyliśmy limit III grupy podatkowej, do której należą chrzestni nie będący rodziną. Kwota nie zobowiązująca do zgłoszenia: 4 902 PLN, darowizna: 5 000 PLN.Zwolnienie z podatku prezentu od najbliższych

Jeśli rodzice panny młodej, w ramach prezentu ślubnego, zdecydują się podarować córce i zięciowi, na przykład, 25 tysięcy złotych kwota ta przekroczy ustalony limit (9 637 PLN na osobę w ciągu 5 lat). Wpłacenie procentu od uzyskanej darowizny na konto fiskusa nie będzie jednak konieczne pod warunkiem, że:

  • w ciągu 6 miesięcy od otrzymania pieniędzy nowożeńcy zgłoszą ten fakt do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, wypełniając druk SD-Z2;

  • młoda para może udowodnić otrzymanie określonej sumy, przedstawiając wyciąg z konta bankowego czy pokwitowanie z przekazu pocztowego[3].

Zwolnienie przysługuje również w przypadku otrzymania prezentu od pozostałych osób należących do I grupy podatkowej (wymienianych na pierwszej ilustracji).


Czas na złożenie oświadczenia i kwota podatku

Kiedy wartość prezentu otrzymanego od jednej osoby przekroczy 5-letni limit, wówczas młoda para musi zgłosić wzbogacenie się do Urzędu Skarbowego. Należy zrobić to w ciągu miesiąca, wypełniając druk SD-3. Kwota podatku naliczana jest od otrzymanej sumy – od 3%, przez 12%, do nawet 20% darowizny.


Kuzyn nie zgłosił darowizny i nic się nie stało

Jeszcze nie poniósł konsekwencji albo prawdopodobnie mu się upiekło. Pieniądze zebrane na weselu można trzymać w skarpecie, ale nie jest to zbyt rozsądne. Problem pojawi się w momencie kupna mieszkania, samochodu lub innego niemałego wydatku. Fiskus zapyta, skąd wzięliśmy okrągłą sumkę, a w oszczędności nie zawsze jest skłonny uwierzyć. Wpłata do banku pieniędzy z wesela będzie niezbitym dowodem na zatajenie wpływów.

Opodatkowania darowizny od najbliższej rodziny można uniknąć (jak wspominaliśmy wyżej), zgłaszając się do US w ciągu pół roku. Nie warto więc zwlekać i liczyć, że „nikt się nie dopatrzy”, ponieważ przekroczenie tego czasu wiąże się z koniecznością oddania części kwoty fiskusowi. Nie poinformowanie skarbówki o darowiźnie od znajomych i rodziny wiąże się z karą i naliczaniem podatku po najwyższej stawce (20%).


Pamiętaj!

  • Zgłoszenia do Urzędu Skarbowego należy dokonać tylko wtedy, gdy łącznie otrzymana kwota od danej osoby w ciągu 5 lat przekroczy limit odpowiedni dla jego grupy podatkowej!

  • Banki są zobowiązane zgłosić do US fakt wpłaty na konto od 15 tys. euro (miesięcznie, ale i w krótkich odstępach czasowych; niektóre placówki obniżają ten próg). Dzieje się tak z powodu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Jeśli zamierzasz wpłacić dużą sumę pieniędzy na konto jednorazowo (kwotę zebraną łącznie od zaproszonych) albo masz jakiekolwiek wątpliwości, zgłoś się do Urzędu Skarbowego. Tam też pracują ludzie (którzy podpowiedzą, co zrobić)!

  • We wpisie poruszana jest kwestia otrzymania pieniędzy. Jeśli nowożeńcy w ramach darowizny dostaną, na przykład, samochód, należy oszacować jego wartość rynkową (od otrzymanej sumy wylicza się podatek).

  • Istnieją inne formy zezwoleń, gdy nowożeńcy w ramach prezentu otrzymają mieszkanie.

  • Zgłoszenie do US nie jest konieczne, jeśli darowizna jest przekazywana w formie aktu notarialnego.  1. Szczegółowe i aktualne wiadomości zawsze uzyskasz w odpowiednim dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Post ma charakter informacyjny i został stworzony na podstawie Ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 205, z późn. zm.). Nie należy traktować go jako jedynego źródła wiedzy. Podane progi i wiadomości są obowiązujące w roku 2020. ↩︎

  2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_darowizny ↩︎

  3. Jeżeli więc rodzice/pozostali bliscy zaliczani do I grupy podatkowej chcą podarować nowożeńcom większą kwotę, lepiej niech wpłacą pieniądze bezpośrednio na konto bankowe panny młodej/pana młodego zamiast umieszczać gotówkę w kopercie. Podczas wesela mogą wręczyć kwiaty i złożyć życzenia, a świeżo upieczonym małżonkom zdecydowanie łatwiej będzie rozliczyć się z fiskusem. Tak też jest bezpieczniej, ponieważ dużych sum nie trzeba przechowywać podczas wesela na sali/w aucie/domu i narażać się na kradzież. ↩︎