Sprawdź, jakie instytucje należy powiadomić o zmianie nazwiska po ślubie[1].


Pracodawca

Jako pracownik zobowiązany jesteś poinformować firmę, w której jesteś zatrudniony o zmianie danych. Kodeks pracy nie określa terminu, w jakim powinieś to zrobić, ale lepiej nie zwlekać. Najbezpieczniej dla obu stron jest, gdy zgłoszenie ma formę pisemną (w razie sporów i niedopełnienia obowiązków przez pracodawcę), choć nie ma takiego przymusu. Podpisywanie nowej umowy ani tworzenie ankesu nie jest konieczne. Najczęściej wystarczy akt małżeństwa do wglądu, a po otrzymaniu nowego dowodu osobistego jego okazanie. Skontakuj się z działem kadr, by dopełnić formalności.

Zgłoszenie nie dotyczy tylko aktualizacji wewnętrznych dokumentów firmowych (np. nowy identyfikator czy pieczątka). Pracodawca w ciągu 7 dni od okazania przez zatrudnionego aktu małżeństwa ma obowiązek poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że jego pracownik zmienił dane.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urząd skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy

Zmianę bezpośrednio ZUS-owi i US należy zgłosić samemu wtedy, gdy prowadzimy działalność gospodarczą. Jeżeli nie opłacasz sam składek zdrowotnych, nie jesteś czynnym podatnikiem VAT, możesz pominąć ten punkt. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powiadamia o zmianie Twoich danych pracodawca (patrz punkt wyżej), a urząd skarbowy o zmianie dowiaduje się kolejno sam – na podstawie numeru PESEL. Jeżeli więc jesteś swoim własnym szefem, masz 7 dni na zgłoszenie zmiany danych od otrzymania aktu małżeństwa. W tym celu wypełniasz druk CEIDG-1 (ten sam, który składałeś w urzędzie podczas zakładania biznesu). Raz uzupełniony formularz zostaje przekazany do innych instytucji, więc wystarczy, że zgłosisz zmianę w dowolnym urzędzie miasta/gminy/dzielnicy w kraju, a informacje zostaną przekazane do ZUS-u i US. Możesz zrobić to w dowolnym urzędzie w Polsce, wysłać wniosek pocztą (ale tylko z podpisem poświadczonym przez notariusza będzie ważny), poprosić o pomoc w wypełnieniu wniosku przez telefon (konieczna będzie późniejsza wizyta w urzędzie) albo wysłać wniosek online (jeśli nie masz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku musisz zgłosić się do dowolnego urzędu w kraju, by potwierdzić tożsamość)[2].

Jeżeli nie widniejesz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ale np. jesteś płatnikiem VAT, musisz wypełnić druk NIP-7[3].

Gdy prowadzisz działalność w formie spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, jesteś członkiem zarządu lub wspólnikiem, również masz 7 dni na zgłoszenie zmiany danych. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i TechnologiiOtwarty Fundusz Emerytalny

Jeżeli jesteś członkiem Funduszu, masz obowiązek zgłosić zmianę nazwiska. Powinieneś zrobić to możliwie jak najszybciej, składając odpowiednie oświadczenie. W tej sprawie skontaktuj się z wybraną instytucją, by otrzymać instrukcje i odpowiednie formularze.


Bank

Po otrzymaniu nowego dowodu osobistego, należy udać się do banków, z których usług korzystamy, w celu aktualizacji danych. O ile niektóre instytucje finansowe pozwalają już na zmianę numeru dokumentu czy jego daty ważności online, nowe nazwisko nadal należy zgłosić osobiście. Podczas wizyty w placówce dokonywane są zmiany w systemie bankowości i składane są wnioski o wyrobienie nowych kart płatniczych. Nie zwlekaj z wizytą, masz obowiązek informować bank o każdej zmianie danych! Gdy nie dokonasz aktualizacji, kłopoty mogą pojawić się, gdy spłacasz kredyt lub będziesz chciał skorzystać z wpłaty/wypłaty gotówki w kasie banku.


Ubezpieczyciel

Jeżeli wykupujesz dodatkowe ubezpiecznie na życie czy OC pojazdu, powinieneś skontaktować się z wybranym towarzystwem i poinformować agenta ubezpieczeniowego o nowym nazwisku. Najpewniej konieczne będzie stworzenie aneksu do umowy.


Księgi wieczyste

Jeżeli panna młoda lub pan młody zmienia nazwisko, a przed ślubem posiadała/posiadał nieruchomość, ma obowiązek zaktualizować dane w księdze wieczystej. Należy w tym celu wypełnić formularz KW-WPIS i złożyć go w Sądzie Rejonowym (Wydział Ksiąg Wieczystych). Można pobrać go ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub uzyskać podczas wizyty w sądzie. Aktualizacja danych w księdze wieczystej wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 60 zł. Oprócz wniosku potrzebny jest też skrócony odpis aktu małżeństwa (do uzyskania w Urzędzie Stanu Cywilnego za 22 zł).


Operator sieci komórkowej

Niezależnie od tego, czy korzystasz z abonamentu, czy masz numer na kartę, powinieneś poinformować operatora o zmianie nazwiska. Aby otrzymywać faktury na prawidłowe dane i móc bez problemu załatwić sprawę w punkcie. Procedury u każdego z operatorów mogą wyglądać inaczej (np. czasami wymagana jest kserokopia aktu małżeństwa, dowiedz się czy sprawę załatwisz pocztą itp.). Zadzwoń na infolinię albo udaj się do najbliższego salonu.


Urząd gminy ws. świadczenia 500+

Jeżeli otrzymujesz świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus, masz obowiązek aktualizacji danych m.in. gdy: zmienia się skład rodziny, zmienia się stan cywilny lub nazwisko wnioskodawcy (albo członków rodziny). Skontaktuj się z urzędem gminy, by otrzymać instrukcje w tej sprawie.


Uczelnia

Nadal studiujesz? Po ślubie koniecznie odwiedź dziekanat. W uczelnianym systemie niezbędna jest aktualizacja danych, w tym w indeksie (elektronicznym lub papierowym). Wymiana papierowego indeksu najczęściej nie jest konieczna. Na pierwszej stronie dodawana jest jedynie adnotacja i pieczęć. Nie unikniesz jednak wyrobienia nowej legitymacji.


Przychodnie

Wybierz się do swojej przychodni ogólnej i zgłoś zmianę nazwiska, by podczas kolejnych odwiedzin u lekarza na pewno otrzymać skierowanie czy receptę na nowe dane. Odwiedzasz także prywatne poradnie? Tam również musisz zaktualizować informacje (nie musisz wybierać się tam specjalnie, zrób to przed następną wizytą).

Pamiętaj jednak, że jeśli jako pracownik możesz korzystać z prywatnej opieki medycznej na podstawie umowy abonamentowej pomiędzy przychodnią X a firmą, w której jesteś zatrudniony, zapewne konieczna będzie też aktualizacja danych w ich systemie i wyrobienie nowej karty, którą okazujesz podczas wizyty (z imieniem i nazwiskiem).


Inni

Dostawca energii elektrycznej, leasingodawca (tutaj warto przejrzeć umowy i dowiedzieć się, czy i jaką kwotą zostaniemy obciążeni za wprowadzenie zmian w dokumentach) i inne instytucje, z którymi zawieraliśmy umowy na świadczenie usług.

Konieczne może być również ponowne wyrobienie niektórych kart lojalnościowych i wstępu, na których widnieją Twoje dane (np. Multisport).


Pamiętaj!

Po zmianie nazwiska musisz wymienić dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wprowadzić zmiany w książeczce wojskowej. Terminy ważności dokumentów w 2019 roku, w tym: kiedy oraz gdzie złożyć wniosek i ile zapłacisz w poniższym artykule ⬇

PRZEJDŹ DO WPISU O WYMIANIE DOKUMENTÓW  1. Szczegółowe i aktualne wiadomości zawsze uzyskasz w odpowiednich placówkach. Post ma charakter informacyjny i został stworzony na podstawie ogólnodostępnych treści na oficjalnych stronach ministerstw i urzędów. Nie należy traktować go jako jedynego źródła wiedzy. ↩︎

  2. Więcej na ten temat na oficjalnej stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. ↩︎

  3. Wskazówki na temat aktualizacji danych (formularz NIP-7). ↩︎