By zmieścić sporo tekstu w zaproszeniach, niekiedy konieczne jest zastosowanie krótszych form wyrażeń i zwrotów. Które i jak zapisywać, by nie popełnić gafy? Najczęściej spotykane błędy, część III – o skrótach i skrótowcach.[1]


Skrót

Zapis wyrażenia lub wyrazu w krótszej formie.


Pod wezwaniem

Twory pw, p.w. są błędne. Jedyny poprawny skrót od pod wezwaniem to pw. – koniecznie z kropką na końcu.

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny


Szanowni Państwo

Szanowni Państwo, Szanowna Pani, Szanowny Pan, Szanowni Panowie czy Szanowne Panie. Zwrot grzecznościowy, który umieszczamy przed imieniem i nazwiskiem gości we wnętrzu zaproszenia oraz na kopercie. Możemy użyć dwóch form: Sz.P., który mieści w sobie i rodzaj męski, i żeński, i liczbę mnogą, lub Sz. Pan, Sz. Pani, Sz. Państwo, Sz. Panie, Sz. Panowie – ze skróceniem jedynie słowa Szanowny. Odstęp po „Sz.” jest tu konieczny!

Szanowni Państwo Anna i Jan Nowakowie

Sz.P. Anna i Jan Nowakowie

Sz. Państwo Anna i Jan Nowakowie


Wielmożni Państwo

Rzadziej spotykany zwrot, zamiennik dla Szanownych Państwa. Wielmożny Pan, Wielmożna Pani, Wielmożni Państwo. Przed danymi zaproszonych może pojawić się wówczas WP – wielkie litery, bez kropek (podobnie jak w przypadku Sz.P. dotyczy kobiet, mężczyzn, liczby mnogiej) lub WPaństwo, WPani, WPan – zawsze pisane łącznie, ze skróceniem jedynie słowa Wielmożny.

WP Anna i Jan Nowakowie

WPaństwo Anna i Jan Nowakowie


Święty

Choć z utworzeniem krótszej formy „świętego” problemów raczej być nie powinno (św.), warto zwrócić uwagę na jego zapis w kilku przypadkach. Gdy obok siebie występuje „pod wezwaniem świętego/świętej/świętych” i chcemy skrócić obydwa słowa, wówczas i pw., i św. zapisujemy małą literą (patrz niżej).

Kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli

Skracać słowo święty możemy także wtedy, gdy występuje w nazwie kościoła, tu jednak używamy wielkiej litery.

Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego

Kościół pod wezwaniem Ducha Św.

Kościół pw. Ducha Św.

Co istotne, skrót św. nie obejmuje liczby mnogiej! Gdy mamy dwóch świętych (na przykład: świętego Piotra i świętego Pawła), należy zastosować inny zapis. Wówczas używamy św. św. dwukrotnie – tuż obok siebie, małą literą.

Kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła

Kościół pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła

Kościół pw. św. św. Piotra i PawłaGodzina

Jedyne właściwe skróty to godz. lub g. Nigdy nie stosujemy zapisu godź., bo mamy przecież godzinę, a nie godźnę.

Uroczystość odbędzie się o godzinie 15.30

Uroczystość odbędzie się o godz. 15.30

Uroczystość odbędzie się o g. 15.30


Ulica, aleja i Aleje

Skrót od słowa ulica, to, oczywiście, ul.. Sprawa komplikuje się, gdy sala weselna, urząd czy kościół mieszczą się przy alei lub Alejach. Jeżeli aleje występują w nazwie ulicy w liczbie mnogiej, wtedy słowo to zapisujemy wielką literą. To samo dotyczy skrótów al. i Al.

ulica Wiśniowa 3

ul. Wiśniowa 3

aleja Solidarności 134

al. Solidarności 134

Aleje Solidarności 18

Al. Solidarności 18


Numer telefonu

Jeżeli prosimy w zaproszeniu ślubnym o telefoniczne potwierdzenie przybycia, przed podaniem numeru kontaktowego, możemy zastosować skrót. Nr (numer) – koniecznie bez kropki, ponieważ umieszczanie jej po skrótach składających się z pierwszej i ostatniej litery danego wyrazu w formie mianownikowej jest błędem[2], tel. (telefon/telefonu)

Numer telefonu: 123 123 123

Nr tel.: 123 123 123

Nr telefonu: 123 123 123

Numer tel.: 123 123 123


Skrótowiec

Powstaje w wyniku skrócenia jednego wyrazu lub grupy wyrazów.


Proszę o odpowiedź

R.S.V.P. – z języka francuskiego répondez s'il vous plaît, czyli proszę odpowiedzieć. Skrótowiec stosowany w zaproszeniach, lub na osobnej karcie dołączonej do nich, w celu poinformowania gości o konieczności podjęcia decyzji, czy wezmą udział w ceremonii, zabawie weselnej.


Esemes

Jeżeli odpowiedź w sprawie zaproszenia na ślub i wesela chcemy otrzymać w formie tekstowej wiadomości, warto znać prawidłową formę zapisu i odmiany skrótowca SMS utworzonego od angielskiego Short Message Service. Nigdy nie jest to sms, smsowe, SMSowy, sms-owo. Prawidłowa formę tworzy się według schematu: skrótowiec (zawsze wielkimi literami) + łącznik + odpowiednia końcówka, czyli: SMS-em, SMS-u (lub potocznie SMS-a), SMS-owe. W Słowniku języka polskiego znajdziemy też fonetyczny zapis tego skrótowca: esemes, esemesowy, esemesem.

Prosimy o SMS-owe potwierdzenie przybycia

Prosimy o esemesowe potwierdzenie przybycia

Prosimy o przesłanie odpowiedzi SMS-em

Prosimy o przesłanie odpowiedzi esemesem

Przy okazji warto pamiętać, że SMS-y/esemesy wysyłamy pod numer, a nie na numer.

Prosimy o przesłanie esemesowego potwierdzenia przybycia pod numer telefonu 123 123 123

Prosimy o przesłanie SMS-u z potwierdzeniem przybycia pod nr tel. 123 123 123


PRZEJDŹ DO I CZĘŚCI WPISU

PRZEJDŹ DO II CZĘŚCI WPISU  1. Wpis przygotowany na podstawie Słownika języka polskiego PWN i Poradni Językowej PWN. ↩︎

  2. https://sjp.pwn.pl/zasady/213-55-9-Skroty-skladajace-sie-z-pierwszej-i-ostatniej-litery-wyrazu-skracanego;629574.html ↩︎