Przygotowywania zaproszeń uczyliśmy się w szkole podstawowej. W teorii wiemy, co powinno się w nich znaleźć: kto, kogo, na co, gdzie i kiedy zaprasza. Co mogłoby pójść nie tak?! Okazuje się, że wypisanie kart dla gości może sprawić kłopoty, a te z bykami spotykamy o wiele częściej niż poprawne. O popełnianych błędach kłujących w oczy (i jak ich uniknąć)[1].


Zapis daty


01.01.2018
09.08.2019

Jeżeli ślub ma odbyć się 1-9 dnia miesiąca, w zapisie należy pominąć zero. Bezbłędnie będzie zatem: 1.01.2018 i 9.08.2019.


7.7.2019
25.9.2018

Zero natomiast zawsze musi znaleźć się w numeracji miesięcy (styczeń-wrzesień). Poprawna forma: 7.07.2019, 25.09.2018.


5.IV.2018
05.X.2019

Przy zapisie dat z wykorzystaniem cyfr rzymskich (I-XII) nigdy pomiędzy dniem, miesiącem i rokiem nie stawiamy kropek. Numeru 1-9 wskazującego dzień również nie poprzedzamy zerem: 5 IV 2018, 5 X 2019.


25. lipiec 2019
06 grudnia 2020
28-ego czerwca 2018

Jeśli stosujemy wersję z wykorzystaniem i cyfr, i słów, po zapisie dnia nie potrzeba kropek. No, chyba że mamy na myśli dwudziesty piąty lipiec dwa tysiące dziewiętnastego roku, ale... lipiec mamy w 2019 jeden (w pozostałych latach też!). Należy pamiętać również o zasadzie słownego pisania miesięcy. Wasza data ślubu to 25 lipca (stycznia, lutego, sierpnia, września). Przy zapisie cyfrowo-słownym stosowanie zera nadal jest niepoprawne, a twory 28-ego, 1-wszy, 19sty zawsze były, są i będą błędem.

W skrócie: 25 lipca 2019, 6 grudnia 2020, 28 czerwca 2018 – tak będzie prawidłowo.


4-05-2020
01-05-2019
8/11/2020
3/5/2018
5/13/2019

Inne, błędne zapisy dat to na przykład te z wykorzystaniem łącznika, ukośnika i ze zmianą kolejności na: miesiąc, dzień, rok (ten sposób stosowany jest chociażby przez mieszkańców USA, ale niepoprawny w Polsce).


dnia 25.07.2019

Dopisywanie przed datą słowa dzień to masło maślane (inaczej pleonazm – wyrażenie, w którym jedna część wypowiedzi zawiera te same treści, które występują w drugiej części[2]). Poprawnie w zaproszeniu będzie: Mamy zaszczyt zaprosić na ceremonię zaślubin, która odbędzie się 25.07.2019..., ponieważ oczywiste jest, że podany termin to już jakiś dzień!


4.01.2019r.
4.01.2019r
4.01.2019 r
4.01.19

Przy dacie możemy dodatkowo zapisać rok, ale nie jest to konieczne. Używamy skrótu „r.” (koniecznie z kropką) lub pełnego słowa, zawsze stosujemy przed nim odstęp. Należy również pamiętać, że rok podajemy wyłącznie w formacie czterocyfrowym: 2018, 2019, 2020 (nigdy jako samo 18, 19 czy 20).


Jak poprawnie zapisać datę

Tę samą datę można zapisać poprawnie na kilka sposobów (patrz wyżej). Wybierz jeden i używaj w całym zaproszeniu (np. przy podaniu terminu ślubu i dnia, do którego oczekujecie potwierdzenia przybycia).


Pamiętaj!

  • Poprawna data to również ta w całości zapisana słownie, np. piąty maja dwa tysiące osiemnastego roku. Stosowanie tej formy w zaproszeniach ślubnych nie będzie jednak zbyt czytelne.
  • Zgodnie z zasadami języka polskiego zawsze zapisujemy najpierw dzień, kolejno miesiąc, na końcu rok.
  • Zapis dni 1-9 cyframi arabskimi z poprzedzającym zerem dopuszczalny jest m.in. w przypadku pism urzędowych, np. gdy tyle przygotowano rubryk do wypełnienia. Formę 01.01.2018 zamiast 1.01.2018 stosuje się również, by uniknąć fałszerstwa. Zasady te więc nie obowiązują podczas wypisywania zaproszeń!

PRZEJDŹ DO II CZĘŚCI WPISU

PRZEJDŹ DO III CZĘŚCI WPISU  1. Wpis przygotowany na podstawie Poradni Językowej PWN i Słownika języka polskiego PWN. ↩︎

  2. Za Wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pleonazm ↩︎